Musikkvideo

22. nov, 2017

Gjesteartist hos Voksne herrers orkester i Logen

18. mai, 2017

-Du veit de gamle veian ha sin egen terapi
og svenga folk den retninga de sku.

17. mai, 2017

En sang om fine folk som ikke ble med videre

16. mai, 2017

Hemnesjazz aug. 2016

15. mai, 2017

Kor kjem alle sangan ifrå?